+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Viime aikoina on ollut laajasti keskustelua ChatGPT:stä ja myös siitä, mihin sitä voi rekrytoinnin suhteen hyödyntää. Kyseessä on siis chattaileva tekoäly, jota voi käyttää apuna myös työnhaussa. Sanotaan, että tekoäly ei voi korvata osaajaa, mutta tekoälyn käytön merkitys kasvaa jatkuvasti. Tekoälyn mahdollisuuksiin kannattaa siis tutustua ja miettiä uusia keinoja oman ammattitaidon ylläpitämiseen. Tekoälyä voidaan käyttää tukena esimerkiksi erilaisten videoiden ja kuvien laatimisessa, tutkimuksen ja tekstin teossa ja erilaisten esitysten, designin ja äänen tuotossa.  

Työnhaun suhteen usein ensimmäisenä voi tulla mieleen, että Chat GPT:tä käyttävät tukenaan lähinnä henkilöt, jotka kirjoittelevat mahdollisesti ensimmäistä työhakemustaan ja tarvitsevat apua oikeanlaisen hakemuksen laatimiseen. Chatin neuvoista voi tällaisessa tapauksessa toki olla konkreettistakin hyötyä. ChatGPT:n avulla saat helposti aikaan hakemusrungon, joten sen muokkaaminen omannäköiseksi hakemukseksi on melko vaivatonta.  

Tukea hakemuksen laatimiseen voi hyvinkin tarvita myös alaa täysin vaihtava osaaja. Chat GPT:n avulla saakin helposti kattavaa tietoa hakijaa kiinnostavista työpaikoista ja alasta ylipäätään. Chatti tuottaa melko hyvää perustekstiä, josta sitten on mahdollista muotoilla teksti enemmän omannäköiseksi. Tekoälyllä tuotetuissa hakemuksissa ei tietenkään näy suoraan hakijan oma persoona ja muutoinkin kannattaa kriittisesti tarkastella, pitävätkö kaikki tekoälyn tuottamat ideat paikkansa. Lisäksi kannattaa tiedostaa, että ChatGPT:ssä ei ole välttämättä yrityksistä kaikista tuoreinta tietoa. Kannattaa siis lisäksi tutustua esimerkiksi kiinnostavan yrityksen verkkosivuihin sekä some -mainontaan.  

Chat GPT:stä on toki varmasti hyötyä edellä mainituissa tapauksissa, mutta hyötyä siitä on myös kokeneemmille työnhakijoille. Kokenut työnhakija hyötyy Open AI:n ChatGPT:stä siis ehdottomasti. Kokeneemmalla työnhakijalla voi olla käytössään hyvin toimineiksi todettuja, vanhoja hakemuksia ja ansioluetteloita. Syöttämällä vanhat hakemukset ja ansioluettelot chattiin, voi saada uutta inspiraatiota ja ideoita oman osaamisen sanoittamiseen uuteen muotoon.     

Kokeneenkin työnhakijan kannattaa ottaa myös huomioon verkostojen merkityksen jatkuva kasvu työnhaussa. Onkin erittäin hyödyllistä, että tekoäly antaa ideoita myös verkoston laajentamiseen. Meitä Digipoolilla kiinnostaisi kovasti kuulla, kuinka te hyödynnätte tekoälyä arjessanne ja onko käytön suhteen ilmennyt joitakin ongelmia? Me hyödynnämme siis rekrytoinnin tukena tekoälyä. Ottakaa yhteyttä niin jutellaan!