+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Työnhaku on viime vuosina muuttunut globaalimpaan suuntaan ja siten kilpailu myös osaajien kesken kovenee jatkuvasti. Massasta erottautumiseen eivät usein riitäkään nykyisin enää perinteiset työnhaun strategian keinot. Esimerkiksi teknologian kehittyessä, mahdollisuudet eivät rajoitu enää vain kotimaan rajojen sisälle, joten usein työnhaun strategioiden päivittäminen onkin tarpeen. Kilpailuedun saavuttamisessa voivatkin usein avainasemassa olla erilaisuuteen pyrkivä asenne työnhaussa ja rohkeus tuoda omia vahvuuksia esille, kokeillen aivan uusia näkökulmia.  

Uniikilla ansioluettelolla ja muilla persoonallisilla hakudokumenteilla on mahdollista erottua massasta paljonkin. Esimerkiksi perinteisen CV:n käyttö globaaleilla todella kilpailulla markkinoilla on hyvä usein unohtaa. Erottautumiseen on tässä vaiheessa hyvä käyttää vahvuuksiasi, kuten esimerkiksi tarinankerrontaa. Enää ei riitä, että listaat omia taitojasi vaan usein kannattaakin tuoda vahvuuksiasi esille konkreettisten esimerkkien avulla. Voit korostaa myös sitä, millä tavoin nämä taidot voivat tuoda lisäarvoa tulevalle työnantajallesi. Asioiden esittämisessä voi olla hyvä idea huolehtia myös laatimiesi dokumenttien visuaalisesta ulkoasusta. Kirjoituksiesi tueksi on hyvä lisätä vaikkapa kuvia ja muuta grafiikkaa tarinoitasi tukemaan.  

Mikäli sinulla on kokemusta toimimisesta kansainvälisessä ympäristössä, kannattaa se ehdottomasti tuoda ilmi. Sinun kannattaa kertoa tarinoita omista kansainvälisistä kokemuksista ja pohtia, miten ne ovat kehittäneet sinua henkilökohtaisesti sekä ammatillisesti. Vältä tässäkin perinteisiä lausahduksia ja keskity enemmän juuri konkreettisiin, sinua opettaneisiin tilanteisiin. Globaalilla tasolla työnhaussa massasta erottautumiseen myös erikoisen harrastuksen esiintuominen voi olla sinulle eduksi. Tämä voikin tehdä sinusta mielenkiintoisen ja luovan persoonan. Myös esimerkiksi vapaaehtoistyön kautta on mahdollista korostaa erityisiä kiinnostuksen kohteitasi.  

Kun ollaan hakemassa töitä globaalilla tasolla, ei tässäkään voida jättää verkostoitumisen tärkeyttä huomiotta. Aktiivinen verkostoituminen globaaleilla foorumeilla ja tapahtumissa kannattaakin, koska se voi helpostikin tukea uuden, kiinnostavan työmahdollisuuden löytämisessä. Verkostoitumisessa globaalilla tasolla myös sosiaalisen median hyödyntäminen voi olla olennaista. Sosiaalisen median voima ei piile ainoastaan määrässä, vaan kannattaa panostaa olennaisiin kontakteihin ja verkossa vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Sinun kannattaakin tuoda esille keskustelua herättäviä näkökulmia ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa.  

Globaalin työnhaun piirissä kilpaillaan samoista paikoista siis maantieteellisten rajojen yli. Olennaista usein voikin olla hyvä erilaisten kulttuurien ymmärrys. Tässäkin hyödyttää, mikäli pystyt jakamaan konkreettisia, omakohtaisia esimerkkejä. Kulttuurisia erilaisuuksia ei nähdäkään usein esteinä vaan päinvastoin rikkautena. Kulttuurillisen monimuotoisuuden voikin usein kääntää kilpailueduksi osoittamalla, kuinka syvällistä ymmärrystä sinulla on eri kulttuureista ja kuinka olet esimerkiksi oppinut arvostamaan monimuotoisuutta. Vaikka lähitulevaisuutta määrittävätkin nykyiset työnhakemisen trendit, kannattaa miettiä, miten kannattaisi valmistua myös tulevaan.  

Globaalia työnhakua ei kannata siis ajatella vain sopivan työpaikan löytämisen kautta vaan lisäksi mahdollisuutena kasvaa sekä henkilökohtaisesti, että ammatillisesti. Globaali työnhaun maailma tarjoaa laajasti odottamattomiakin mahdollisuuksia, joten kannattaa olla rohkeasti valmis tarttumaan vastaan tuleviin mielenkiintoisiin haasteisiin. Onnistuaksesi erottumaan massasta globaalin työnhaun markkinoilla, kannattakin usein unohtaa konventionaaliset vinkit ja miettiä itsellesi soveltuva, uniikki polku. Usein kannattakin ottaa riskejä sekä olla valmis joustamaan ja sopeutumaan uudenlaisiin tilanteisiin. Mikäli haluat keskustella asiasta lisää, ota yhteyttä!