+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Globaali osaajapula osoittautuu nykyisin yrityksille yhdeksi keskeisimmistä haasteista. Lahjakkaimmista työntekijöistä pyritään pitämään kiinni ja uusia taitavia tekijöitä pyritään houkuttelemaan mielikuvituksellisin keinoin. Perinteikkäät rekrytointistrategiat eivät nykyisin aina enää riitä erottautumiseen. Globaali osaajapula kannattaisi kuitenkin pikemmin nähdä haasteena ja ennen kaikkea mahdollisuutena muokata tapoja, joilla houkutellaan ja sitoutetaan lahjakkaimpia osaajia.   

Monelle lahjakkaalle osaajalle olennaista on monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus. Usein erilaiset taustat ja näkökulmat voivatkin olla todella olennaisia menestyksen kannalta. Lahjakkaimmat ihmiset eivät ole vain kiinnostuneita pelkästään työstä vaan he etsivät yrityksen, jonka arvot ovat yhteensovitettavissa heidän omiensa kanssa. Lahjakkaimmat usein seuraavatkin yritysten arvojen esiintuomista ja toiminnassaan niihin aitoa sitoutumista. Yrityksen vetonauloja osalle osaajista voi olla vaikkapa yrityksen korostama sosiaalinen vastuu ja kestävä kehitys. Usein lahjakkaimmille ihmisille on olennaista löytää työnantaja, joka kannustaa innovointiin ja on valmis ottamaan riskejä. Tärkeää osalle osaajista on siis innostava innovaatiokulttuuri ja valmius perinteiden haastamiseen.   

Yritysten on mahdollista erottua kilpailussa lahjakkaimmista kyvyistä myös teknologian vastuullisella hyödyntämisellä. Teknologia käyttö lisääntyy jatkuvasti myös työelämässä, mutta sen käytön kanssa kannattaa olla tarkkana. Teknologiaa voidaankin hyödyntää osaajien houkuttelussa, mutta samalla on tärkeää varmistaa, että teknologiaa hyödynnetään kestävästi sekä positiivisessa valossa. Rekrytointiprosessien avulla on helppo saavuttaa kilpailuetuja teknologian avulla. Tekoälyä, sekä myös muita edistyneitä työkaluja, voidaan hyödyntää rekrytointiprosessissa kokonaisvaltaisesti, vaikka siis ylipäätään koko rekrytointikokemuksen sujuvoittamisessa ja parantamisessa ylipäätään.   

Globaalia osaajapulaa kannattaisi lähestyä uudenlaisilla tavoilla. Osaajapula kannustaa yrityksiä ajattelemaan innovatiivisilla tavoilla ja se voikin usein toimia muutoksen moottorina. Nykyisin ei kannata tähdätä vain työpaikkojen täyttämiseen, vaan yritysten kannattaa usein miettiä myös tapoja, miten lahjakkaimmista osaajista pidetään kiinni. Kaikista menestyneimmät yritykset eivät usein olekaan niitä, jotka tarjoavat vain kilpailukykyisen palkan – yritysten on olennaista luoda sellainen työympäristö, joka houkuttelee ja sitouttaa lahjakkaita ihmisiä. Työnantajien kannattaa siis edellä mainittujen asioiden lisäksi kiinnittää huomiota omaan työnantajabrändiin sekä tarjota osaajille joustavuutta työelämään – nämä voivatkin olla hyvin ratkaisevassa roolissa uutta työtä mietittäessä. Mm. näistä teemoista löytyy Digipoolin sivuilta omat bloginsa, joten ei siitä tässä sen enempää. Globaalia osaajapulaa kannattaakin katsoa aivan uudenlaisella kulmalla rakentaaksesi monipuolisen ja osaavan tiimin! Mikäli haluat jutella näistä asioista lisää, ota yhteyttä! Meitä kiinnostaisi kovasti kuulla mielipiteitänne aiheeseen liittyen!