+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Hakijakokemusta parantamalla on mahdollista houkutella lisää korkeatasoisia osaajia. Hyvään hakijakokemukseen liittyvät periteisesti: aktiivinen viestintä koko rekrytointiprosessin ajan, säännöllinen palautteen antaminen ja muutoinkin hakijoiden henkilökohtainen kohtelu. Kun halutaan kunnolla erottua useimmista yrityksistä, voidaan miettiä uudenlaisia tapoja hakijakokemuksen parantamiseen.  

Kun sujuvasta hakijakokemuksesta pidetään huolta, voi tämä hyvin painua hakijoilla mieleen positiivisella tavalla. Uusia mahdollisuuksia tarjoaa jatkuvasti lisääntyvä digitaalisuus, mutta tässäkään asiassa ei pidä unohtaa rekrytoijan tärkeää roolia. Digitaalisuutta rekryprosessiin lisäämällä, voidaan usein helpottaa rekrytoijan työtaakkaa ja saada hakijakokemusta sujuvammaksi. Osa töistä voidaankin automatisoida tai yritys voi laatia esimerkiksi erilaisia videoviestejä hakijoille. Lisääntyvä digitaalisuus sinänsä alkaa olla jo arkipäivää työelämässä ylipäätään, joten ainoastaan sillä voi olla melko hankalaa erottua silmiinpistävästi.  

Hakijakokemuksen parantaminen voi olla ajoittain sidoksissa rekrymarkkinointiin. Kiinnostavalla ja innovatiivisella hakijakokemuksella yrityksen on siis mahdollista erottua massasta ja houkutella korkeatasoisia osaajia. Uniikkia hakijakokemusta on mahdollista lähestyä esimerkiksi luomalla tietynlainen “hakijayhteisö”. Näin voidaan tarjota potentiaalisille hakijoille mahdollisuus verkostoitua ja keskustella hakuprosessin etenemisestä. Tämä voi siis tapahtua vaikkapa yksityisessä sosiaalisen median ryhmässä.  

Hakijakokemusta on mahdollista parantaa myös tarjoamalla mahdollisuus osallistua kohdeyrityksen työpäivään. Tällöin hakijalla osoittautuu tilaisuus nähdä ympäristö, missä tulisi tekemään töitä sekä tutustua mahdollisesti tuleviin tiimikavereihin. Näin osaaja näkee konkreettisesti, millaista työskentely tulisi mahdollisesti olemaan. Tämä auttaa saamaan hyvän käsityksen työstä ja lisää sitoutuneisuutta yritykseen.  

Hyvää hakijakokemusta parantava mahdollisuus, on esimerkiksi osaajille tarjottava tilaisuus osallistua esimerkiksi potentiaalisen työpaikan todellisiin projekteihin. Tämä tarjoaa hakijoille mahdollisuuden nähdä, millaista työ voisi olla todellisuudessa ja rekrytoiville henkilöille tämä voi helposti kertoa kyseisen hakijan osaamisen tasosta. Näin voidaan tarjota hakijoille kullanarvoista kokemusta ja tämä mahdollistaa lisäksi myös palautteen annon siitä, miten kyseisestä tehtävästä on suoriuduttu.  

Esimerkiksi näiden edellämainittujen uniikkien lähestymistapojen avulla, on mahdollista parantaa hakijakokemusta, mikä usein sitouttaa korkeatasoisia hakijoita yritykseen ja jättää kyseistä yrityksestä positiivisen vaikutuksen. Digipoolilta saa apua sujuvan hakijakokemuksen luomiseen! Ota meihin siis yhteyttä