+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Metaverse tai suomalaisittain metaversumi on erittäin monitulkintainen termi ja vastaus tuon termin kuvailuun riippuukin täysin henkilöstä, jolta asiasta kysytään. Onko kyseessä Internetin tulevaisuus? Jokin videopeli? Tai vaikkapa uudistettu versio Zoom-keskusteluista? Facebookin eli nykyisen Metan asiantuntijat pyrkivät kiteyttämään ajatuksensa metaversumista seuraavanlaisesti: “Metaversumi on joukko virtuaalisia tiloja, joita voit luoda ja tutkia muiden ihmisten kanssa, jotka eivät ole samassa fyysisessä tilassa kuin sinä.” On siis vielä melko epäselvää, mihin kaikkeen tätä melko uutta teknologiaa on mahdollista hyödyntää. Teknologia kehittyy todella kovaa vauhtia, joten on vaikeaa sanoa, millaiseen suuntaan metavesumia ollaan tällä hetkellä viemässä.


Metaversumin käyttö työelämässä on vielä aivan alussa, mutta mahdollisuudet sille jatkoa ajatellen ovat valtavat. Tähän mennessä on kuitenkin jo kehitelty joitain sovelluksia työnhaun tueksi. Esimerkiksi selkeästi massasta erottuvan virtuaalisen CV:n luominen on täysin mahdollista. Erottuvan CV:n luomiseen saat toki halutessasi apua myös Digipoolilta. Vaikka siis työnhaun tueksi varsinaisia sovelluksia on siis toistaiseksi kehitetty rajoitetusti, on metaversumia mahdollista hyödyntää työnhaussa myös muilla tavoin.


Metaversumi tarjoaa mahdollisuuden myös verkostoitumiseen, jonka tärkeyttä ei voida liikaa korostaa. Työnhakijat voivat siis verkostoitua muiden asiantuntijoiden kanssa ja saada tietoa avoimista paikosta ja alalla vallalla olevista trendeistä. Metaversumi mahdollistaa myös erilaisten rekrytointitapahtumien järjestämisen. Näiden lisäksi, myös työhaastatteluiden järjestäminen on mahdollista metaversumin avulla. Tällaisiin haastatteluihin osallistuminen säästäisikin usein työnhakijan aikaa ja rahaa.


Työnhaun lisäksi metaversumia on mahdollista hyödyntää myös työnteon tehostamisessa. Metaversumi tarjoaakin uusia, innovatiivisia ratkaisuja esimerkiksi markkinointiin. Metaversumia voikin hyödyntää erilaisten markkinointikampanjoiden luonnissa ja sen avulla on mahdollista tehdä vaikkapa näyttäviä, kiinnostuksen herättäviä messuosastoja. Myös etä- ja tiimityöskentely onnistuvat metaverumissa hienosti. Etätyöskentely onnistuu reaaliajassa kollegoiden kanssa virtuaalisesti ja tiimityöskentelyn osalta puolestaan tiimin on mahdollista käyttää virtuaalimaailman työkaluja, mikä helpottaa ja nopeuttaa työntekoa itsessään ja samaa se tekee esimerkiksi erilaisten projektien työstämiselle.


Metaversumi tarjoaa siis aivan uudenlaisia mahdollisuuksia omiin innovaatioihin työelämänkin suhteen. Toistaiseksi metaversumin käyttö juuri työelämässä ei ole laajemmin yleistynyt, joten asiaan kunnolla perehtymällä nyt, on mahdollista saada tästä omalle organisaatiolle kilpailuetu, jolla erottaudutaan massasta. Metaversumi herättää kysymyksiä esimerkiksi yksityisyydensuojan osalta ja jotkut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että suurin hypetys metaversumista alkaisi jo olla hiipumassa. Innolla jään siis odottamaan, miten tuon metaversumin matka tulee jatkumaan!