+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Hyvä työnantajamielikuva on erittäin tärkeä osa yrityksen brändiä ja sen kehittämiseen onkin todella olennaista panostaa. Hyvällä työnantajamielikuvalla voidaankin vaikutta suoraan yrityksen kykyyn houkutella lahjakkaita osaajia ja säilyttää heidät myös kyseisen työnantajan palveluksessa. Sivusin tätä aihetta hieman keväällä 2023 julkaistussa blogissani, mutta aihe on niin tärkeä, että päädyin kirjoittamaan siitä erillisen tekstin.  

Hyvä työnantajamielikuva ja sen jatkuva tarkastelu sekä kehittäminen ovat erityisesti nykyisin todella tärkeitä. Laadukkaan työnantajamielikuvan merkitys korostuu entisestään, koska taitavista osaajista kilpaillaan nyt kovaa. Pitämällä huolta hyvästä työnantajamielikuvasta yritys voi erottua positiivisesti muista kilpailijoista ja houkutella parhaat osaajat, jotka voivat tuoda mukanaan uusia innovaatioita ja erittäin arvokasta osaamista. Tällaiset työntekijät pysyvät työnantajan palveluksessa, kun he kokevat, että heitä arvostetaan.  

Hyvällä työnantajamielikuvalla voidaan siis sitouttaa työntekijöitä yritykseen. Myös motivoituneisuus yleensä kasvaa ja tällaiset tyytyväiset työntekijät ovatkin usein tehokkaampia ja tuottavampia. Työntekijät pysyvät yrityksen palveluksessa melko pitkään, mikä puolestaan vähentää vaihtuvuutta ja säästää rekrytointikustannuksia. Tämä säästää merkittävästi aikaa, kun uusia työntekijöitä ei ole tarve rekrytoida ja perehdyttää niin usein. Hyvä työnantajamielikuva myös helpottaa ja nopeuttaa uusien osaajien rekrytointia, koska potentiaaliset työtä hakevat osaajat seuraavat usein jo melko aktiivisesti avoimia työpaikkoja.  

Hyvällä työnantajamielikuvalla voi olla positiivisia vaikutuksia asiakassuhteisiin ja myös uusien asiakkaiden hankintaan. Yrityksen positiivinen maine heijastuukin usein juuri asiakassuhteisiin. Monet asiakkaat pitävät korkeassa arvossa yrityksiä, joissa on hyvä työilmapiiri. Laadukas työnantajamielikuva voi asiakkaiden lisäksi houkutella sijoittajia sekä muita sidosryhmiä. Positiivisen työnantajamielikuvan avulla voidaan houkutella myös muita yrityksiä pitkäaikaiseen yhteistyöhön. Pitämällä huolta hyvästä työnantajamielikuvasta ja työilmapiiristä, voi tällä olla positiivisia vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan. Kun työntekijät ovat tyytyväisiä ja sitoutuneita yritykseen, ovat he yleensä tuottavampia ja näin ollen hyvä työnantajamielikuva voikin toimia kasvun ja korkeamman tuottavuuden tukijana.  

Sosiaalinen media on osaltaan myös muuttanut tapaa, jolla kokemuksia työpaikoista jaetaan. Yksittäisetkin arviot, positiiviset tai negatiiviset, voivat levitä verkossa nopeasti laajalle ja siten vaikuttaa yrityksen maineeseen. Näin ollen työntekijöillä onkin nykyisin todella merkittävä rooli, koska heidän näkemyksensä yrityksestä sekä sen kulttuurista heijastuvat suoraan yrityksen maineeseen.  

Hyvästä työnantajamielikuvasta on siis monia konkreettisia hyötyjä, jolla on positiivinen vaikutus yrityksen menestykseen ja kilpailukykyyn. Laadukkaasta työnantajamielikuvasta on tärkeää pitää jatkuvasti huolta, sillä se voi tuoda mukanaan pitkäaikaistakin kilpailuetua ja arvoa. Mikäli tämä tai jokin muu työntekijöiden rekrytointiin liittyvä asia askarruttaa mieltä, ota yhteyttä, niin jutellaan!