+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Luovuutta on perinteisesti pidetty inhimillisenä, yksinomaan ihmisen ominaisuutena. Usein voidaan ajatella, että tekoäly on ainoastaan työkalu ja luovuus puolestaan inhimillistä ja spontaania. Viimeisimpien vuosikymmenten aikana tekoäly on kuitenkin alkanut vakiinnuttaa asemaansa potentiaalisena tekijänä luovuuden prosesseissa. Onkin nykyisin usein hyödyllistä miettiä, millä tavoilla tekoäly vaikuttaa luovuuteen. Onko se tosiaan pelkkä työkalu vai ruokkiiko se luovuutta aivan odottamattomilla tavoilla?   

Tekoäly on algoritmeihin sekä tietokoneisiin pohjautuva teknologia, jolla pyritään jäljittelemään ihmismielen toimintaa. Luovuutta puolestaan on siis pidetty perinteisesti vain ihmisen ominaisuutena, mutta jatkuvasti kehittyvä tekoäly on tullut haastamaan tätä näkemystä. Tekoäly voikin olla apuna erilaisissa luovissa prosesseissa tarjoten kattavasti tietoa kiinnostuksen kohteena olevasta aiheesta sekä esimerkkejä ja ehdotuksia. Tekoälyn kyvyt ovat tehneet siitä erittäin hyödyllisen todella monella alalla, kuten taloudessa, terveydenhuollossa tai jopa taiteessa. Tekoäly voikin tukea esimerkiksi musiikin säveltämistä siten, että se kykenee analysoimaan melko laajasti erilaisia sävellyksiä ja tarjota niiden pohjalta inspiraatiota ja tukea konkreettisesti myös uusien musiikkikatkelmien luonnissa.   

Mikäli olet esimerkiksi uuden idean löytämisen kanssa kamppaileva taiteilija tai uutta suuntaa etsivä kirjailija, voi tekoäly olla tässä vaiheessa isonakin tukena inspiraation lähteenä ja lisäksi tarjota esimerkiksi erilaisia työkaluja, joilla on helppo kokeilla aivan uudenlaisia tyylejä ja lähestymistapoja. Tekoäly pystyy prosessoimaan valtavan määrän tietoa ja löytämään yllättäviäkin yhteyksiä erilaisten ideoiden välillä. Sen avulla voit saada aivan uudenlaisia ideoita ja näkökulmia, joita et olisi todennäköisesti tullut lainkaan ajatelleeksi.   

Vaikkakin tekoälyn rooli luovuuden suhteen on lupaava kannattaa pitää mielessä, että sillä on myös omat haasteensa. Eräs suuri kysymys on, kykeneekö tekoäly ymmärtämään luovuutta syvällisesti tai siihen liittyviä kulttuurisia ja yhteiskunnallisia konteksteja. Voidaan myös kyseenalaistaa voiko tekoäly toimia luovasti vai simuloiko se vain luovuutta. Toisaalta tekoäly kuitenkin tarjoaa kiistatta paljon erilaisia mahdollisuuksia luovuudelle. Se tukee uusien ilmaisun tapojen ja innovaatioiden löytämisessä sekä tukee myös monimuotoisuuden syvemmässä ymmärtämisessä. Tekoäly tukeekin monilla eri aloilla uudenlaisen innovoinnin edistämisessä.   

Tekoälyä ja luovuutta ei kannata nähdä kilpailijoina keskenään, vaan ne voivatkin täydentää toisiaan ja synnyttää jotain aivan uutta sekä ainutlaatuista. Tekoälyn hyödyntämiseen kannattaa suhtautua avoimin mielin ja se voi osoittautua inspiraation sekä uusien ideoiden lähteeksi. Tekoälyn vaikutus on todella monitahoinen ja jatkuvasti kehittyvä prosessi. Tämän yhteyden jatkuva tarkkailu sekä kehittäminen onkin tärkeää, jotta tekoälyn ja luovuuden potentiaali ymmärretään täysimääräisesti. Mikäli haluat keskustella tästä aiheesta lisää tai rupatella vain jostain työnhakuun liittyvästä asiasta, ota ihmeessä yhteyttä!