+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Maailma ympärillämme muuttuu nopeammin kuin koskaan ja säilyäkseen tehokkaana rekrytoinnin on muututtava maailman mukana. Muutos myös työelämässä itsessään on jatkuvaa ja menestyäkseen on todella tärkeää pysyä ajan hermoilla uusimpien trendien kanssa. Yksi viimeaikojen merkittävimmistä trendeistä on monimuotoisuus, joka onkin muodostunut tehokkaaksi kilpailueduksi. Nykyisin on monelle työelämän puurtajalle entistä tärkeämpää, että potentiaalisessa uudessa organisaatiossa vallitsee monimuotoinen ja yhdenvertainen työskentely-ympäristö. Monimuotoisuudella työelämässä tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta muun muassa iän, sukupuolen, etnisten taustan, perhetilanteen, kielen ja koulutustaustan osalta.   

Monimuotoisuus on noussut erääksi keskeisimmistä tekijöistä yrityksen menestyksessä. Monimuotoiset tiimit ovat usein tunnettuja siitä, että ne tuovat keskusteluun usein aivan uudenlaisia näkökulmia ja ideoita. Toimiakseen tehokkaasti maailman muuttuessa, on taustoiltaan erilaisten ihmisten yhteistyö usein todella tuottavaa. Luovimpien, uudenlaisten ideoiden syntymiseen tarvitaankin erilaisia näkökulmia ja raikkaita ideoita. Organisaatiot, jotka pystyvät hyödyntämään monimuotoisuutta luovuuden lisäämiseksi, ovat useimmiten hyvin menestyviä – tällaisesta on helppoa saada paljonkin kilpailuetua.  

Monimuotoisilla tiimeillä on lähes poikkeuksetta hyvä kyky ratkaista tehokkaasti monimutkaisiakin ongelmia. Erilaisista taustoista tulevat tiimiläiset tuovat mukanaan erilaisia näkökulmia, mikä puolestaan taas auttaa ongelmanratkaisussa ja uusien ideoiden kehittämisessä. Monimuotoisuus tuokin yrityksille resursseja monimutkaisista ongelmista selviytymiseen ja todella nopeasti päivittyvän liiketoimintaympäristön muutoksiin sopeutumiseen. Tällaisissa tiimeissä ammattilaiset ovat usein sitoutuneita organisaatioonsa, mikäli he kokevat, että heidän näkemyksiänsä arvostetaan ja he kuuluvat osaksi kokonaisuutta. Sitoutuneet ihmiset haluavat panostaa työhönsä ja auttaa siten organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa.   

Monimuotoisuuteen sitoutuminen on yksi hyvä keino yrityksille rakentaa vahvaa brändiä. Nykyisin kuluttajat pitävät jatkuvasti korkeammassa arvossa sellaisia yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet sosiaalisesti vastuulliseen toimintaan sekä monimuotoisuuteen. Monimuotoisuuden tukeminen näyttäytyy usein positiivisessa valossa niin työntekijöille kuin asiakkaillekin. Monimuotoisuus ei olekaan pelkästään sisäinen hyöty. Se heijastuukin suoraan usein myös yrityksen maineeseen. Positiivinen maine houkuttelee lisää asiakkaita, sijoittajia ja ennen kaikkea myös lahjakkaita työnhakijoita. Tällainen positiivinen maine on nykyisessä jatkuvasti päivittyvässä maailmassa erittäin tärkeää.    

Nykyisin kilpailu osavasta työvoimasta on huippukovaa ja yrityksen positiivinen maine voi olla ratkaiseva kilpailuetu rekrytointiprosessissa. Yhä useampi työtä hakeva etsii työnantajaa, joka arvostaa monimuotoisuutta ja tarjoaa yhdenvertaisen työskentely-ympäristön. Hyvin menestyvät yritykset ovat alkaneet suhtautua monimuotoisuuteen kilpailuetuna, jolla houkutellaan lahjakkaita osaajia. Erilaisilla taustoilla voidaan tuoda yrityksen toimintaan jotain ainulaatuista.   

Jatkuvasti päivittyvien työmarkkinoiden suhteen on olennaista olla valmiina muutoksiin ja jokaisen työntekijän sekä työtä etsivän on myös tärkeää kyetä myös sopeutumaan jatkuvasti muuntautuvaan tilanteeseen. Esimerkiksi monimuotoisuuteen perustuva liiketoimintastrategia voi osoittautua erittäin tehokkaaksi. Usein organisaatiot, jotka omaksuvat monimuotoisuuden osaksi strategiaansa, voivat saada huomattavaa kilpailuetua, innovaatioita sekä entistä sitoutuneempaa työvoimaa. Mikäli tästä blogista tai jostakin muusta töihin hakemisen aiheista heräsi mieleesi kysymyksiä, ota yhteyttä!