+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Tuotteilla ja palveluilla on oma elinkaarensa. Samalla tavalla ihmisresurssilla on oma elinkaarensa kuitenkin niin, että yksilö voi itse vaikuttaa oman työuransa pituuteen. 

Yhä edelleen kuulee puhuttavan, että työnantaja irtisanoo vanhat ja kovapalkkaiset työntekijät nuorempien tieltä. Kuitenkin monien kohdalla on pikemmin kysymys vanhentuneesta osaamisesta kuin suoranaisesti iästä. Kolmenkymmenen vuoden työkokemuksesta ei ole hyötyä tehtävässä, jota ei aikaisemmin ole ollut olemassa. Myös työnantajapuolen tulee osata ajatella, että senioreilla on yhtä lailla luonteva paikkansa työelämässä kuin nuorilla. Monet yritykset ovat halunneet kunnostautua nuorten työllistäjinä – miksipä ei myös seniorien. 

Työtä hakiessa juuri tehtävään nähden relevantein työkokemus tulee pyrkiä tuomaan paremmin esille. Jos työnhaku on tuloksetonta, vielä kolmenkymmenenkin vuoden uran jälkeen voi myös täydentää opintojaan tai jopa kouluttautua kokonaan uudelleen. Yhteiskunnallisestikin on tärkeää, että työkykyinen työvoima on työmarkkinoiden käytettävissä. Ei siis jäädä sohvalle makaamaan vaan suunnataan sinne missä markkinaa on.  

Jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa myös 60+ ikäisille löytyy paljonkin käyttöä. 

Seniorin hakiessa työtä tärkeintä lienee kampittaa luuloja ja olettamuksia. Monet työnantajat vieroksuvat kokeneiden osaajien palkkatoiveita eikä usein syyttä. Onko kuitenkaan realistista, että vielä 35 vuoden työuran jälkeen palkkakehitys on nouseva? Voi jollakin olla, mutta mikäli tie näyttää nousevan pystyyn, on palkkatavoitetta heti tarkistettava. Yksityissektorin työnantaja ei huomioi työvuosia vuosilisinä, vaan arvioi mikä henkilön kompetenssi työtehtävään on. Jos talot, mökit ja veneet on jo maksettu ja lapset maailmalla, mihin enää tarvitseekaan suuria tuloja? Verotuksen progressiota tutkien on myös mahdollista löytää itselle optimoitu tuloluokka. Älä myy itseäsi halvalla, mutta hinnoittele sopivasti. 

Seniorilla on mahdollisuus myös työllistää itsensä konsulttina, freelancerina, kevytyrittäjänä tai vuokrattuna projektipäällikkönä perinteisen työsopimuksen sijaan. Em. osaajia välittäviä yrityksiä riittää ja ne etsivät aktiivisesti työvoimaa asiakkailleen. Etsintätyötä voi helpottaa ottamalla itse yhteyttä. Esimerkiksi allekirjoittaneen kanssa voi avoimesti jutella aiheeseen liittyen. 

Tulevaisuutta on vaikeaa ennustaa ja erilaisia visioita tätä kirjoittaessa riittää. Voi tulla kaikkien aikojen taantuma, kolmas maailmansota, uusi pandemia tai muuta. Varmaa kuitenkin on, että suhdannevaihtelua on jatkossakin. Suomen kuten monien muidenkin maiden velkaantuminen ei voi jatkua loputtomiin. Maamme ei ole tällä hetkellä liian houkutteleva paikka yrittää, perustaa maakonttoreita tai tulla töihin. 

En usko, että veroin kerätyin tukirahoin työllistetään senioreita tai muitakaan kohdejoukkoja. Sen sijaan helpottamalla työnantajamaksuja ja verotusta niin voitaisiin tehdä. En vastaavasti usko, että suomalaisten yritysten vientimarkkinat avautuvat jakamalla veroin kerättyä kansainvälistymistukea. Helpottamalla maksuja ja verotusta kilpailukykyä sen sijaan voitaisiin edistää. 

Hermann Alatalo