+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Työnhakuprosessien monimutkaistuessa voi huippuosaajaakin helpottaa, että teknologia on tullut apuun. Esimerkiksi tekoäly sekä chatbotit tarjoavat kattavasti etuja, joiden avulla on mahdollista tehostaa ja sujuvoittaa urakehitystä ja työnhakua. Jokaisen uutta työtä havittelevan kannattaa ottaa huomioon nämä älykkään työnhaun ratkaisut. 

Suunnitelmallisuus on tärkeää urapolkua mietittäessä. Chatboteilta on mahdollista saada tukea tähänkin. Ne voivat tukea sinua uratavoitteidesi määrittelemisessä, ja suunnitelman laatimisessa. Chatbottien avulla on mahdollista saada yksilöllistäkin neuvontaa ja suosituksissa urakehityksen vaiheissa. Mukaan luettuna esimerkiksi, kun tavoitteenasi on edetä nykyisessä tehtävässäsi tai vaikka haluat vaihtaa kokonaan toiseen organisaatioon. Tekoäly voi tukea kattavasti työmarkkinoihin liittyvän tiedon etsinnässä (esim. Alan trendit, palkka ym.).   

Urakehitystä – tai uutta suuntaa uralle mietittäessä kannattaa ensin päivittää ja kirkastaa työnhakuun liittyviä dokumentteja. Vaikka nämä dokumentit olisivat päivitetty ajan tasalle, kannattaa tarkistaa voisivatko tekoäly ja chatbotit tukea osaltaan sinua osaamisesi kirkastamisessa ja tarvittaessa uudelleen sanoittamisessa. Laajempi päivittäminen on paikallaan varsinkin, jos uralle mietitään aivan uutta suuntaa. CV:n uudelleen sanoittamiseen saat ideoita myös chatboteilta. Chatbotit voivat olla tukena myös sinulle soveltuvien työpaikkojen etsinnässä, työnhakuun liittyviin kysymyksiin vastaamisessa ja haastatteluvinkkien tarjoamisessa.   

Tekoälyn ja chatbottien avulla on mahdollista saada erilaisia ehdotuksia ja suosituksia ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Ehdotuksia ja suosituksia voivat olla tässä tilanteessa esimerkiksi erilaiset urakehitystäsi hyödyntävät seminaarit, kurssit tai koulutukset. Tietyille aloille on usein erikseen hyvin soveltuvia seminaareja. Jossain työpaikoissa esimerkiksi voi olla suuri etu, tai jopa vaatimuksena jonkin tietyn sertifikaatin suorittamisesta.   

Vaikka chatbotit ja tekoäly voivat antaa osaltaan tukea urasi kehittämisessä, on todella tärkeää pitää mielessä, että teknologia ei korvaa ihmistä. Nämä tekoälypohjaiset ratkaisut voivat suorittaa manuaalisia tehtäviä ja vapauttaa osaajalle enemmän aikaa itse urasuunnitteluun ja osaamisen kehittämiseen. Käytettäessä näitä älykkäistä työkaluja on olennaista kouluttaa ne huolellisesti, jotta ne osaavat noudattaa esimerkiksi tietosuojaan liittyviä – ja muita ajantasaisia käytäntöjä. Kun kaipaat näissä asioissa tukea, tai mikäli haluat vai jutella uraasi liittyvistä asioista, ota yhteyttä!