+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Relokaatio voi usein esiintyä jännittävänä ja kiinnostavana mahdollisuutena – niin yksityisesti kuin työelämässäkin. Relokaatioon liittyy kuitenkin todella monia muutoksia sekä käytännön kysymyksiä, jotka on todella olennaista ottaa huomioon. On siis tärkeää harkita huolellisesti sekä hankkia tarvittavaa tietoa ennen kuin teet asiasta lopullisen päätöksen. 

Relokaatio tarjoaa kattavasti uusia mahdollisuuksia, joita ei kotipuolessa välttämättä löydy. Relokaation kautta voi siis avautua aivan uudenlaisia, ammatillisia tavoitteitasi paremmin vastaavia uranäkymiä. Uuteen paikkaan muuttamisen kautta sinun on mahdollista parantaa myös kielitaitoasi ja sinulla on mahdollisuus kokea kohdemaan kulttuuri sekä elämäntapa. Relokaatio pakottaa sinut kasvamaan sekä henkisesti että sosiaalisesti uuteen ympäristöön sopeutumisen kautta, mikä puolestaan voi kohentaa itseluottamustasi ja itsetuntoasi. Relokaatio mahdollistaa myös ammatillisten verkoston laajentamisen ja kontaktien luomisen eri aloilta sekä taustoilta. 

On todella tärkeää huomioida myös relokaatioon liittyvät haasteet, joita ei välttämättä tule ajatelleeksi. Tällaisia ovat esimerkiksi talouteen liittyvät seikat. Muutto itsessään voi ensinnäkin tulla kalliiksi, mutta moni unohtaa huomioida siihen liittyviä kuluja – kuten muuttokustannukset, mahdollinen elintason muutos ja uuden asunnon hankkiminen. Tärkeää on myös huomioida esimerkiksi verotukseen ja lupa-asioihin liittyvät seikat. Uuteen maahan muuttaminen voikin vaikuttaa verotukseen sekä se voi vaatia monenlaista paperityötä sekä erilaisten lupa-asioiden hoitamista.  

Monen osaajan kohdalla uuteen kulttuuriin sulautuminen nähdään etuna, mutta siinä voi olla myös omat haasteensa. Kulttuuriset erot voivat siis vaihdella merkittävästi, ja täysin uudenlaiseen kulttuuriin sopeutuminen voidaan kokea haastavana. Sopeutumiseen voi vaikuttaa myös kielimuuri, joka voi hankaloittaa kommunikaatiota. Mikäli uusi paikka edellyttää uuden kielen oppimista, kannattaa arvioida etukäteen kuinka haastavaa ja aikaa vievää se on. Sosiaaliset suhteet kannattaa myös huomioida. Sosiaalisten suhteiden luominen uudessa paikassa voi osoittautua haastavaksi. Tällaisten suhteiden ja erilaisten verkostojen luominen vaikuttaa helposti myös henkiseen hyvinvointiin. Asuinalueella ja asunnolla voi hyvinkin olla vaikutuksia myös elämän laatuun. Onkin todella tärkeää tehdä etukäteen huolellista tutkimusta alueesta ja miten se vaikuttaa esimerkiksi työmatkoihin. Helposti jää miettimättä, mitä tapahtuukaan relokaation jälkeen. Kannattaa siis tarkkaan ottaa etukäteen selvää, miten mahdollinen paluumuutto tapahtuu, vai oletko kenties aikeissa jäädä uuteen paikkaan pidemmäksikin aikaa.  

Edellä kävin läpi vain muutamia asioita, jotka kannattaa huomioida ennen relokaatiota. Kun tällaista suunnittelee, onkin suositeltavaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan ja keskustella rauhassa, kuinka relokaatio saadaan helposti sujumaan ongelmitta! Lisää infoa relokaatiosta löytyy juuri päivittämästämme services -osiosta ja esimerkiksi aiemmin julkaistusta blogistamme. Voit toki myös ottaa meihin suoraan yhteyttä, mikäli joku relokaatioon liittyvä asia askarruttaa mieltänne! Ota siis yhteyttä, niin jutellaan. 

Kun muutat ulkomaille työn perässä, tuleva työnantajasi saattaa auttaa sinua tarjoamalla tukea sijoittumisessa toisenlaiseen maahan ja yhteiskuntaan, mutta mitä paremmin olet itse ottanut selvää sitä helpompaa on uuteen ympäristöön mukautua.