+358 10 299 6030 digipool@digipool.fi

Työnhaku ylipäätään ja samalla myös työhaastattelut ovat murroskohdassa, joten perinteiset lähestymistavat saattavat kaivata päivitystä. Työhaastatteluihin kannattaa valmistautua hyvin ja miettiä millä keinolla erottautua massasta. Tarkkaan mietittyjen, uniikkien taktiikoiden noudattaminen voi hyvinkin auttaa sinua erottumaan joukosta ja tekemään vaikutuksen modernissa työhaastattelutilanteessa.    

Ennen haastatteluun pääsyn mahdollisuutta sinun tulee mahdollisesti päivittää hakudokumentit ja miettiä, millaisia käytät. Perinteinen CV voi jäädä pimentoon, joten esimerkiksi grafiikan ja muiden visuaalisten aihealueiden liittäminen ansioluetteloon voi olla hyvä idea. Tämä voi toimia tukenasi mahdollisessa haastattelussa. Tämä lähestymistapa voi jättää sinusta muistijäljen ja herättää kiinnostusta. Kannattaa harkita myös video CV:n teon mahdollisuutta. Videon avulla sinun on mahdollista antaa potentiaaliselle työnantajallesi laajempi kuva, millainen lisä olisit kyseessä olevaan tiimiin.    

Etähaastattelut ovat jo vakiintuneet käyttöön. Etähaastattelussa on mahdollista erottautua joukosta hyvinkin kattavasti ja korostaa personallisuutesi piirteitä. Voit esimerkiksi laatia virtuaalisen taustan tai vaikkapa valita haastattelupaikan persoonallisuuttasi heijastamaan. Pidä mielessäsi se, että työhaastatteluissa täydellisyys ei useinkaan ole se, jota työnantajat etsivät, joten kannattaa siis aito ja rehellinen sekä osoittaa kehittymisvalmiutesi ja -halukkuutesi. Korkeassa arvossa pidetään usein juuri sellaisia osaajia, jotka kyseenalaistavat jo olemassa olevia normeja ja haluavat rohkeasti kokeilla uudenlaisia ideoita. Kannattaa siis usein osoittaa olevansa kokeilunhaluinen ja valmis haastamaan perinteiset ratkaisut.     

Jokaisella meistä on kehityskohteita ja ne kannattaakin usein tuoda esille haastattelutilanteissa. Olennaista on osoittaa valmiutensa oppimaan ja kehittymään. Tällä näytät sitoutuneisuutesi jatkuvaan kasvuun ja kehitykseen. Jokaiselle tulee työelämässä vastaan odottamattomia tilanteita, joten haastatteluissa on olennaista osoittaa olevasi luova ongelmanratkaisija epävarmuuden keskellä. Kannattaa miettiä esimerkkejä tilanteista, joihin olet joutunut sopeutumaan ja löytämään aivan uudenlaisia ratkaisuja. Epätäydellisyys ei suinkaan ole heikkous, vaan sen voi kääntää voimavaraksi, kehityskohteeksi. Kannattaa siis avoimesti ja rehellisesti käsitellä niitä piirteitä, jotka tekevät sinusta ainulaatuisen. Niiden käsittely positiivisessa valossa voi olla haastatteluissa ratkaiseva tekijä.    

Työhaastatteluiden uudistuessa tarvitaan aivan uudenlaisia lähestymistapoja. Tärkeää on olla rehellisesti oma itsesi, jotta löydät soveltuvan paikan. Nykyisin etsitään kattavasti osaajia erilaisilla taustoilla monimuotoisten tiimien luomiseksi. Eräässä aiemassa Digipoolin blogissa kirjoitetaan hieman tarkemmin monimuotoisuudesta, joten tässä kirjoituksessa ei siitä sen enempää. Usein kannattaa näyttää, että on valmis kasvamaan, oppimaan uutta ja olla avoin uusille ideoille. Mikäli tämän tekstin asiat sekä työnhaku ylipäätään askarruttaa mieltä, ota yhteyttä!